เรื่องย่อ

The Village of No Return (2017) หมู่บ้านคนเพี้ยน
เป็นวันที่ผิดปกติสำหรับหมู่บ้าน Desire Village ที่ห่างไกลและแยก นักบวชนิกายลัทธิเต๋าลึกลับนำอุปกรณ์ขลังที่สามารถลบหน่วยความจำได้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านทุกคนได้ลืมอดีตของพวกเขาและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข “ในขณะที่แผนอันตรายเบื้องหลังพวกเขากำลังจะถูกเปิดเผยออกมาIt is an unusual day for the remote and isolated

Desire Village. A mysterious Taoist priest brings a magical equipment that can erase one’s memory. Since then, all the villagers have forgotten their past, living “happily ever after”, while the dangerous plot behind their back is just about to be unveiled.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin