เรื่องย่อ

ในอนาคตอันใกล้นี้แผ่นดินโลกได้กลายเป็นที่รกร้างและเป็นอันตราย ตอนนี้อาศัยโดยเผ่าพันธุ์ที่ลึกลับของสิ่งมีชีวิตมนุษย์ได้ถูกบังคับให้หาที่หลบภัยใน SkyArk ซึ่งเป็นเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นบนท้องฟ้า เมื่อประชากรเติบโตขึ้นพื้นที่ว่างจะกลายเป็นที่หายากและมีเพียงคนร่ำรวยและมีพลังเท่านั้นที่จะสามารถอยู่ได้และทิ้งคนจนและเด็กกำพร้าของ SkyArk ไปยังดินแดนที่ถูกทิ้งร้าง
In the near future the earth has become desolate and dangerous. Now inhabited by by a mysterious race of creatures, humanity has been forced to find refuge in the SkyArk, a man-made city in the sky. As the population grows, space becomes scarce and only the rich and powerful can stay, dumping the poor and orphaned of SkyArk to the abandoned earth.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin