APP War (2018) แอปชนแอป

IMDb: 6.1/10
View: 523
Sound:

เรื่องย่อ

APP War (2018) แอปชนแอป ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีรายหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อชิงเงินจำนวนมากเพื่อสร้างธุรกิจเริ่มต้นของเขา แต่เงินรางวัลมหาศาล การแข่งขันรุนแรงและปัญหาและอุปสรรคต่างๆจะยากขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเข้าสู่ธุรกิจก่อน

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin
Tags